Algemene Voorwaarden

back

1. Groepsgrootte

De minimale groepsgrootte bij de Outdoor Brainchallenge, Klim/abseil , Grotbiken, lunches en koffie vlaai arrangementen bedraagt 10 personen. Voor alle overige reserveringen geldt een minimum aantal van 15 personen. Indien u met minder dan 15 personen wilt komen dient u toch voor 15 personen te betalen.

2. Kinderen

Bij de ludiek actieve programma’s en buffetten worden kinderen t/m 6jaar niet meegerekend en geldt voor kinderen van 7t/m 10jaar een korting van 50%.

3. Reserveringen

Na telefonische reservering, welke bindend is, volgt een schriftelijke bevestiging van Jut & Jul ProduktieS De bijgevoegde kopie van de bevestiging dient u ondertekend aan Jut & Jul ProduktieS te retourneren.Deze bevestiging dient uiterlijk twee weken na reserveringin ontvangst van Jut & Jul ProduktieS te zijn.Is er geen bevestiging ontvangen, dan kan Jut & Jul Produkties niet meer garant staan voor de uitvoering van het programma.

4. Wijzigingen doorde klant

De klant kan Jut & Jul ProduktieS tot uiterlijk 10dagen voor aanvang verzoeken het aantal personen van de overeenkomst te wijzigen.Dit dient zowel telefonisch als schriftelijk te gebeuren. Indien het aantal van de gewijzigde overeenkomst meer dan 20% lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is men over het verschil 50% annuleringskosten verschuldigd.

5. Annulering door de klant

5.1 De klant kan de overeenkomst alleen volledig annuleren d.m.v. een aangetekende brief aan Jut & Jul ProduktieS Valkenburg.De datum van ontvangst van de brief door Jut & Jul ProduktieS geldt als annuleringsdatum.

5.2 Bij annulering door de klant is hij in ieder geval het volgende verschuldigd in percentage van de totaalsom:

  • Bij annulering meer dan 1 maand 35%
  • Bij annulering meer dan 14 dagen 60%
  • Bij annulering meer dan 7 dagen 85%
  • Bij annulering minder dan 7 dagen 100% 

Dit laatste geldt ook indien de klant zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het gereserveerde programma.Indien u geen enkel risico wilt lopen, wordt u aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten bij bank of ANWB kantoor.

6. Gereserveerde tijden

Indien de gasten te laat arriveren voor de aanvang van het gereserveerde programma (zie voor de juiste aanvangstijd de schriftelijke bevestiging) dan kan Jut & Jul ProduktieS niet meer garant staan voor de uitvoering van het totaal gereserveerde programma. Gezien de reservering van andere groepen kunnen wij de aangegeven tijden niet overschrijden. In de praktijk betekent dit een inkorting van het programma, zonder restitutie van de afgesproken prijzen.

7. Aansprakelijkheid

Voor eventuele schade die aan bezittingen van Jut & Jul ProduktieS wordt toegebracht door gasten behorende tot een groep, is degene die daadwerkelijk voor de groep heeft gereserveerd, hoofdelijk aansprakelijk. Jut & Jul ProduktieS stelt zich niet aansprakelijk voor het zoek raken of verdwijnen van eigendommen van gasten. Het achterlaten van bezittingen is geheel op eigen risico.

8. Betalingsvoorwaarden.

Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de activiteit ontvangtde klant de totaalfactuur. Deze dient voor de uitvoeringsdatumte worden voldaan. Bij het overschrijden van deze termijn volgt onmiddellijk een herinneringsfactuur waarbij de kosten verhoogdworden met de wettelijk toegestane rente. Bedragen onder de € 300,00 dienen altijd contant te worden voldaan. (In overleg met de klant behoudtJut & Jul ProduktieS zich voor wijzigingen in bovenstaande voorwaarden toe te passen!

9. Alcohol & drugs

Gebruik van alcohol of drugs is niet toegestaan bij activiteiten. Zonder restitutie van geld kunt u worden geweigerd, indien een onzer medewerkers het gebruik van alcohol/drugs vermoed c.q. constateert.

10. Lichamelijke aspecten

Gezien de tocht plaatsvindt in een donkere grot is dezevoor mensen met een ernstige vorm van claustrofobie niet geschikt.Ook voor mensen met een hartaandoening of zware vorm van suikerziekte, is de tocht niet geschikt. De tocht kan zorgen voor een verhoogdadrenalinepijlen daardoor de kans op een aanval vergroten. Rolstoelers en mensen die slecht ter been zijn hoeven de tocht niet te missen. Als wij van tevoren hiervan op de hoogte worden gesteld kunnen wij hen op een andere wijze deel laten nemen. Dames die in verwachting zijn hoeven geen last te ondervinden van de schrikeffecten. De tocht is niet schadelijk voor de ongeboren vrucht (mits men geen complicaties bij de zwangerschap verwacht) een zwangere vrouw kan enkel door de verandering in de hormoon huishouding, de tocht en de effecten emotioneler ervaren dan de rest van de groep.

OVER JUT & JUL PRODUKTIES

Jut & Jul Produkties verzorgt al meer dan 20 jaar uiteenlopende programma's in en rondom de Valkenburgse grotten. Of u nu op zoek bent naar een leuke activiteit of een geheel verzorgd weekend, alles is mogelijk!

CONTACT

Jut & Jul Produkties

+31 (0)43 60 161 42

Daalhemerweg 31
6301 BJ Valkenburg aan de Geul
Nederland
Teambuilding en spooktochten in de Valkenburgse grotten!